Att vara eller inte vara (dags för bot och bättring)


Att utifrån sitt inre kunna stanna upp till eftertanke före, är verkligen att deltaga här och nu.
Ett försök att finna själen i livets konstanta kurragömmalek.

Människor förlorar sig i utbudens surrogatdjungel av egenhändigt skapta och pressade behov. Allt för att slippa beröras genom måsars skri, bäckars porl och egna tankars ursprung.

Att ta sig tid att åtnjuta sitt eget eller andras innersta, blir därför en livsviktig tillgång för att nå en helhet. Den som i sin tur ger förståendet till situationer och ställningstaganden i livet.

Hur då? Så här!

Stämningslägen.

VREDE:
Det finns två slags vredesstämningar. Det ena innefattar ett snabbt explosionsartat förlopp. Det andra visar sig genom ett sakta groende mot bristningsgränsen. Det snabba skjuter blockerande och förlamande pilar mot förnuftscentrat. Raderar allt till ett svart, möjligen blodrött tomrum. Hjärnblödningen pockar på med storsläggan och munnens fradga vitnar till kindernas färg.

RÄDSLA:
Eller snarare fruktan, ger hjärtstillestånd. Hämmar andhämtningen, men föder
tusen irrvägstankar. Frossbrytningar och illamåendet bemästrar psyket.

LUST:
Blodrusar ådrorna. Kittlar och spänner nervtrådarna till överkänslighet. Sporrar
tankarna mot en enda tanke. Det åtråvärda målet. Alltings möjlighet.

GLÄDJE:
Upprymdhet som spränger gränser. Tacksamhet över själva existensens bort-raderande av motgångar. Vyer vidgas och toleransen blir oändlig.

HAT:
Förgörande boja. Skapar skensyn på omvärlden. Stryper livet. Dödens trotjänare och
svekets bundsförvant. Hat ger infektionshärd i hjärtat, varbölder i hjärnan. Det urholkar själen och distanserar självet.

KÄRLEK:
Njutbart tillstånd. Generositetsflöde. Fritt från

verdermödor och besvikelser. Kärlek föder storsinthet.

Göder tolerans. Kärlek när kärlek. Ger insikt och

livskvalitét.


Det finns ju förvisso ölandstokar. Att man själv nu för tiden etiketterar sig under benämningen gotlandsdåre må så vara. Kunde jag leva efter mina egna insikter och förhållningssätt skulle detta naturligtvis ifrågasättas. Fast man har väl ännu en tid kvar för bot och bättring kan man hoppas.